Sending

Die gemeente is betrokke by verskeie sending- en uitreikaksies:

Zandra Nel van Dorothea Sending wat werksaam is in die Steve Bhiko Hospitaal;

Uitreik na plakkerskampe in en om Pretoria, en veral na Sonskynhoekie;

Uit ons noodfonds help ons gemeente-gesinne soos en wanneer behoeftes onder ons  aandag kom;

Ons ondersteun afgetrede leraars, sendelinge en studente aan ons Teologiese Fakulteit;

Ons bedien weekliks die inwoners van  Huis Piek, 'n aftree-oord, met Woord-bediening en Nagmaal;

Ons is saam met ander genootskappe in die Moot betrokke by Huis Vergenoeg, 'n aftree-

oord in ons omgewing, in die bediening van die Woord en verversings;

Ons bedien ook ons eie Senior Burgers.

Sonskynhoekie

Voltydse sending bediening te Sonskynhoekie:
ʼn Blanke plakkerskamp 25km buite Pretoria op die Ou Warmbad pad.

Geestelike bediening

Ons hoof doel is om die mense met die Evangelie van die Here Jesus Christus te bereik.  Daarvoor hou ons Preek dienste, Bybelstudies, vrae en antwoord sessies waar ons hulle vrae uit ʼn Bybelse perspektief antwoord en die kinders word ook met die Evangelie bedien. Ons het ook persoonlike berading met die wat dit benodig.

Daaglikse behoeftes

Vervoer is iets wat meeste van ons as selfsprekend aanvaar, maar vir hierdie gemeenskap is dit nie vrylik toeganglik nie. So ons probeer uithelp waar ons kan.

Voedsel, toiletware, beddegoed, klere en ander basiese benodighede, is ook ‘n groot behoefte. Om in daardie behoefte te voorsien is ons afhanklik van skenkings van ons gemeente en mense buite die gemeente.

Betrokker raak

Enige een is welkom om betrokke te raak, op watter wyse ook al. Ons verlange is dat meer mense betrokke sal raak of net sal besoek.

Benodighede

  • Voedsel
  • Toiletware
  • Beddegoed
  • Klere
  • Basiese benodighede

Wanneer:

Dag: Sondae Tyd: 15:00

Dag: Woensdae Tyd: 15:00

Almal is welkom om saam te kom. Ons verlange is dat meer mense betrokke sal raak of net sal besoek.

Kontak:

Naam: Piet Gouws

Tel: 084 744 5599

E-pos: pietgouws@gmail.com

Dorothea Sending

(Dorothea beteken - Gawe van God)

Geestelike bediening

Die Dorothea Sending is 'n Onafhanklike, Evangeliese, Geloofs Sending wat as 'n "NGO " geregisteer is. Ons verkondig die Evangelie van verlossing deur Jesus Christus en ons fokus is op die wat onbereik of minder bereik word. Ons poog ook om gelowiges geestelik toe te rus, te leer en help om in hulle verhouding, geloof en vertrou in die Here te groei. Ons stig nie kerke nie, maar werk saam met erkende kerke. Ons hoofkantoor is in SA by Rosslyn, Pretoria. Ons het spanne in Zimbabwe, Zambie, Malawi en Mosambiek (Chokwe en Tete).

Diens wat ons lewer

Ons werk op die volgende maniere: 1) Uitreike 2) Kinder evangelisasie 3) Hospitaal bediening 4) Radio en CD bediening 5) Die druk van traktaatjies en literatuur, ook Bybelkorrespondensie kursusse 6) Opleiding van geestelike leiers.

Behoeftes

Ons het mede-arbeiders nodig wat geroep is deur die Here om spesifiek in die Dorothea Sending te werk. Hulle moet 'n persoonlike, groeiende en intieme wandel met die Here he en 'n visie en las vir die werk waarvoor ons geroep is.

Betrokker raak

Ons het u gebede nodig bo alles. Ons weet daar is krag in gelowige gebed.

Nuusbiref

Enige persoon wat belangstel om ons Nuusbrief te ontvang kan dit deurstuur op die epos adres wat gegee woord. Ons wil voorstel dat dit per epos ontvang word omdat die posdienste nie betroubaar is nie. Dit is ook beskikbaar as 'n gedrukte brief.

Kontak:

Naam: Zandra Nel

Tel: 072 262 3366

E-pos: zandranel@gmail.com / director@dorothea.org.za

Website: www.dorothea.org.za

Woodhill Spar Christian Fellowship

Aangesien die spesifieke werkers nie die kans kry om by ‘n kerk uit te kom nie, gebruik ek die geleentheid om ‘n kort Skrifgefundeerde, maar tog uiters verstaanbare boodskap te bring.

Die doel is dat hulle sodoende die Here en Sy Woord leer ken. Sy teenwoordigheid as ‘n toevlug ervaar in hulle eie en alle omstandighede.

Sasol Garage uitreik

Die modus operandi volg dieselfe patroon alhoewel die bywoning aansienlik beter is. Aan die einde van elke byeenkoms skryf hulle teksverse af op papier wat ek verskaf.

Hulle kry kans om in hulle eie taal te bid waarna ek afsluit met ‘n oorkoepelende gebed.

Behoeftes

Bid dat meer werkers die behoefte sal ontwikkel en die byeenkomste bywoon.

Mense kan betrokke raak by voorbidding of ‘n besoek kom kom aflê

Om te sien wat dit vir die mense beteken.

Kontak:

Naam: Magriet Koen

Tel: 073 168 6838

E-pos: Tans geen epos

Hartkampe

Ons bedien uitsluitlik tienerseuns. Die doel is om verhoudings te bou met seuns wie geen verhoudings in hul lewens het nie. Ons bedien seuns wat nie vir die “kerk” aanvaarbaar is nie. Ons roeping is om dissipels te maak. Ons leer nie net die Koninkryksbeginsels aan seuns nie, maar ook lewensvaardighede wat hulle andersins moeilik sou bekom.

Ons hou een maal per maand ‘n kamp iewers in die natuur. Ons gebruik die natuur, avontuur en sport om seuns by ons kampe te kry. Ons wil die seuns graag by elke kamp sien, sodat ons ‘n verhouding kan bou. Die hele Bybel gaan oor verhouding tussen mens en God. Dis egter bittermoeilik om aan ‘n verhouding met God te dink

Behoeftes

Seuns om ons kampe by te woon.

“Gesonde”, geestelike volwasse mans om ons met fassilitering te help.

Plase en kampterreine binne bereik waar ons kan kamp.

Fondse vir toerusting, kampfooie, kos en vervoerkoste.

Baie gebed.

Kampdatums:

31 Maart tot 3 April 2017  te Oppieberg.

5,6,7 Mei 2017 te Silver Creek Gorge

Kontak:

Naam: Johan Bloem

Tel: 082 834 4576

E-pos: joebloem55@hotmail.com

Vir meer besonderhede en volledige verslae, besoek Hartkampe SA op facebook.

Afrika bediening

Ons bedien kerkleiers met Koninkryksbeginsels oral in Suider-Afrika. Ons roeping is om dissipels te maak.(Mat.28:19). Ons gaan slegs op uitnodiging van gemeentes en “pastors fraternals”. Ons hou dan meerdag –konferensies vir die mense deur ons gashere uitgenooi.

Ons bly tussen die mense. Ons ry met publieke vervoer. Ook van SA tot by ons bestemming. Ons eet wat hulle eet en bad waar hulle bad.

Die “kerk” in Afrika is meerendeels bitter arm en daar is ‘n groot gebrek aan Bybels en behoorlike lering . Daar is soms net een Bybel in ‘n ganse gemeente.

Behoeftes

Bybels in hul eie taal.

Spanlede.

Baie gebed.

Ons volgende sending is van 15 Mei tot 14 Junie na Malawi.

Kontak my asb as jy wil bydra vir die aankoop van Bybels.

Kontak:

Naam: Johan Bloem

Tel: 082 834 4576

E-pos: joebloem55@hotmail.com