"Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het"
- Gal 2:20

Bedienings

Ons doen tans ‘n studie oor verskillende aspekte van Dissipelskap

Die vroue-bediening van ons gemeente is 'n verlenging van die gemeente se omgee-bediening.

Die gemeente is betrokke by verskeie sending- en uitreikaksies

Die Mannebediening is ‘n geleentheid waar die manne, saam met hulle vriende en familie kan sielskos kry deur middel van spesiaal gereelde byeenkomste.

By Dissipelland leer ons die kinders van Jesus in 'n kinderkerk opset.

Kol 3:16  “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.”

Kontak Ons

Adres:
620 15de Laan
Rietfontein
Pretoria

Tel: 012 331 0192
Sel: 067 833 3500

E-pos:

Please enter your name.
Please enter a message.