Selgroepe

Bergtuin Selgroep

Ons kom bymekaar elke Woensdag aand om 18:45 – 21:00 in die Bergtuin area in Pretoria wat deel vorm van die Pretoria Moot omgewing. Ons geniet normaalweg eers n koppie koffie en koekie voordat ons wegspring met die aand se studie van die Bybel.

Ons is tans besig met n in diepte studie na die boek Jakobus in die Bybel. Die selgroep word gelei deur die hoofde van die gesinne van die selgroep wat op rotasie basis beurt kry vir aanbieding van die studie. Daar is ook n ouderling gesin deel van die selgroep.

Ons is baie Dankbaar teenoor die Here vir die opbenbaringe uit die Bybel en die gemeenskap van die gelowiges.

Betrokke raak

Ons nooi u uit om in te skakel by Rietfontein Baptiste Gemeente gelee te 15’de Laan in Rietfontein en om die selgroep te kom bywoon.

Wanneer:

Dag: Woensdae

Tyd: 18:45 - 21:00

Waar:

Bergtuin area
Pretoria Moot

Kontak:

Naam: Renier Louw

Tel: 082 411 3301

E-pos: 

Rietfontein Selgroep

Ons doen tans ‘n studie oor verskillende aspekte van Dissipelskap:   Saligheid, Die Woord van God, Bybelstudie, die Doop, Nagmaal, Gebed, die Plaaslike Gemeente, Gemeentelike Dissipline en nog 23 verder onderwerpe.  Die basis van die studie is streng gegrond op wat die Bybel oor elke aspek van dissipelskap leer.

Na ons tyd van Bybelstudie, bid ons saam vir behoeftes wat die betrokkenes voorlê en ook vir ons gemeente.

Ons sluit die aand af deur gesellig saam te verkeer rondom verversings.

Betrokke raak

Ons nooi u om by ons aan te sluit!

Wanneer:

Dag: Woensdae

Tyd: 19:oo - 20:30

Waar:

Rietfontein Baptiste Kerk
15de Laan 620
Rietfontein

Kontak:

Naam: Ds Jannie van der Hoven

Tel: 082 551 1904

E-pos: kerk@rbkerk.co.za