Informele bespreking- en gebedsgroep

Die groep deel persoonlike getuienisse oor wat die Woord vir hulle beteken, met mekaar. Dit dien elke week tot opbouing en bemoediging van diegene wat teenwoordig is.

Hulle tree ook in gebed in vir die gemeente, gemeentevriende en aktuele sake.

Hierna kuier ons saam oor ‘n koppie tee en verversings.

Betrokker raak

Enigeen is welkom om by ons aan te sluit.

Wanneer:

Dag: Donderdag oggend

Tyd: 10:00 - 11:30

Waar:

Rietfontein Baptiste Kerk
15de Laan 620
Rietfontein

Kontak:

Naam: Ds Lukie Dercksen

Tel: 061 401 5978

E-pos: kerk@rbkerk.co.za