Wie is ons

Rietfontein Baptiste Gemeente is meer as 50 jaar oud.  Vanuit die gemeente het verskeie ander Baptiste Gemeentes ontstaan.

Ons is deel van die groter Baptiste familie van Suid-Afrika.  Alhoewel die gemeente Afrikaanssprekend is, bedien ons alle mense wat hulleself by ons tuis voel.

Die gemeente is Bybels konserwatief.  Ons glo

  1. Die Bybel is God se Woord en daarom die ENIGSTE basis vir leer en lewe;
  2. Jesus Christus is die ENIGSTE Saligmaker;
  3. Die ENIGSTE manier dat ‘n mens gered kan word, is uit genade alleen en nie deur sy werke nie;
  4. Geloof is die ENIGSTE weg om God ten volle te ken;
  5. God ALLEEN moet aanbid word onder leiding van die Heilige Gees.

Ons musiekbediening is gerig op alle ouderdomme en die sang word afwisselend deur die pyporrel en ons orkes begelei.

Ons het 'n hart vir kinders en jongmense want ons glo dat hulle nou alreeds 'n integrale deel van die gemeente behoort te wees.

Ons streef na omgee, dien en bedien!

Vir meer inligting oor die Baptistekerke besoek gerus die amptelike blad van die Afrikaanse Baptistekerke.